Helistage meile:

(+372) 5010 839


 

Perioodil 11.11.2019 kuni 30.04.2020 viidi Euroopa Regionaalarengu Fondi kaasrahastamisel ellu projekt "Toote vastavuskatsed”. Projekt sai tuge EAS-i Innovatsiooniosakute toetusmeetmest.

Metallkonstruktsioonid

met.constr.

Valmistame ebatüüpilise kuju ja igasuguse keerukusastmega metallkonstruktsioone, harilikult tellija jooniste järgi. Mõnikord aga näeme saadud töödokumente läbi vaadates, et konstruktsioonide tüüpjoonised on kas moraalselt vananenud või need on koostanud projekteerijad, kes ei ole arvestanud viimasel ajal ilmunud kaasaegsete tehnoloogiatega. Sellisel juhul pakume tellijale kindlasti alternatiivi talle vajalike konstruktsioonide valmistamiseks, võttes arvesse kõiki eelmainitud tegureid. Selline lähenemisviis võimaldab peaaegu igal juhul märgatavalt vähendada projekti metallimahukust.

Juhul, kui joonised puuduvad ja projekti konstruktsioon tuleb alles välja arvestada, teevad meie projekteerijad kogu vajaliku töö.

Personali mitmeaastane kogemus võimaldab kvaliteetselt ja kiiresti valmistada mis tahes metallkonstruktsioone ehituse, transpordi, torustike, vedelikumahutite, greiferite, tornide jms otstarbeks.